Encos

Doradztwo inżynieryjne

Analizy techniczne i ekspertyzy, testy odbiorcze,
prace projektowe, proces przyłączeniowy.

Optymalizacja pracy

Optymalizacja pracy źródeł wytwórczych i zakładów przemysłowych
system UZZE, kompensacja mocy biernej, pozyskiwanie finansowania.

Eksploatacja

Eksploatacja instalacji i urządzeń energetycznych, diagnostyka linii
elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeń, pomiary wielkości elektrycznych.

Doradztwo prawne

Świadczymy usługi prawne w zakresie prawa energetycznego, obsługi prawnej procesu przyłączeniowego na rzecz podmiotów działających w sektorze odnawialnych źródeł energii,
w tym farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz konwencjonalnych źródeł energii.

O nas

Encos

Prowadzona przez z nas działalność koncentruje się na aktywności w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym w obszarze energetyki. Posiadamy niezbędne kwalifikacje do wykonywania ekspertyz, analiz, opinii technicznych i prac projektowych związanych z pracą systemu elektroenergetycznego, sieci dystrybucyjnej i przesyłowej oraz przyłączania źródeł rozproszonych głównie energetyki odnawialnej do sieci SN i WN, a także uprawnienia do eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych. Wykonujemy szereg działań optymalizacyjnych i zwiększających efektywne wykorzystanie pracy źródeł wytwórczych i zakładów przemysłowych.

0 GW
WYKONANYCH ANALIZ TECHNICZNYCH
0 GW
WYKONANYCH TESTÓW ODBIORCZYCH
0 GW
WYKONANYCH EKSPERTYZ PRZYŁĄCZENIOWYCH
0 MW
WYKONANYCH OPRACOWAŃ

Oferta

Działalność firmy koncentruje się na świadczeniu usług na rzecz energetyki zawodowej w zakresie:

I. DORADZTWO INŻYNIERYJNE

 1. Analizy techniczne i ekspertyzy
 2. Testy obiektowe
 3. Prace projektowe
 4. Proces przyłączeniowy

II. OPTYMALIZACJA PRACY

 1. Optymalizacja pracy źródeł wytwórczych i zakładów przemysłowych
 2. System UZZE (urządzenie do zarządzania zasobami energetycznymi)
 3. Kompensacja mocy biernej
 4. Pozyskiwanie Finansowania

III. EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

 1. Diagnostyka linii
 2. Ektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeń
 3. Pomiary wielkości elektrycznych

IV. JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce. Aktywnie wspiera rozwój branży uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z energetyką i magazynowaniem energii oraz integruje środowiska, dla których priorytetem jest wdrażaniem nowoczesnych technologii, ochrona środowiska i promocja magazynów energii.

Stowarzyszenie tworzą eksperci, dla których rozwój magazynów energii i promocja odnawialnych źródeł energii stanowią jeden z głównych celów działalności. W swojej zawodowej aktywności dbają o lepsze warunki do rozwoju dla przedsiębiorstw z branży energetycznej. Przekłada się to na ich działanie w ramach PSME - monitorują bariery rozwoju branży i przygotowują rekomendacje dla polskich organów rządowych, opierając się na swoim wieloletnim i bogatym doświadczeniu. Barbara Adamska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Mieczysław Wrocławski - Wiceprezes Zarządu PSME i Paweł Grabowski, Wiceprezes Zarządu PSME, to fachowcy, których doświadczenie i zaangażowanie w rozwój branży energetycznej są gwarancją najwyższych standardów działalności Stowarzyszenia.

Zaufali nam

Kontakt

ENCOS Sp. z o.o.ul. Trzy Lipy 380-172 GdańskTelefon: 58 580 40 84E-Mail: biuro@encos.pl
Copyright 2020ENCOS Sp z o.o.Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyświetlenia strony: 1551