O nas

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Encos Sp. z o.o. wraz z równolegle współpracująca Jednostką Badawczo – Rozwojową świadczy usługi w zakresie energetyki m.in. dla sektora przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Działając na rynku blisko 10 lat wypracowaliśmy metody współpracy z naszymi klientami pozwalające na partnerskie relacje przy jednoczesnym wspieraniu naszych Klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących realizowanych inwestycji.

Obszary naszych specjalizacji to doradztwo w zakresie trzech głównych obszarów: doradztwa inżynieryjnego w zakresie wykonywania analiz technicznych i ekspertyz, testów obiektowych, prac projektowych, prowadzenie procesu przyłączeniowego.

Znaczny obszar związany jest z optymalizacją pracy źródeł wytwórczych i zakładów przesyłowych, obniżając koszty eksploatacyjne i podwyższające jakość i efektywne wykorzystanie zasobów energii elektrycznej. W tym celu przeprowadzamy testy i próby sprawdzające parametry techniczno – ruchowe elektrowni i farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Trzecim istotnym obszarem dotyczącym eksploatacji jest prowadzenie diagnostyki i lokalizacji uszkodzeń linii kablowych i elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową. Równolegle prowadzona działalność badawcza ukierunkowana jest na tworzeniu rozwiązań, które nie tylko przynoszą ekonomiczne korzyści naszym klientom, ale przede wszystkim wpływają na efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych.

708 MWWYKONANYCH ANALIZ TECHNICZNYCH
317 MWWYKONANYCH TESTÓW ODBIORCZYCH
157 MWWYKONANYCH EKSPERTYZ PRZYŁĄCZENIOWYCH

Koncentrujemy się aby oferowane przez nas usługi i technologie charakteryzowały się jakością i niezawodnością. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwala na wprowadzanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla naszych klientów. Naszą działalność świadczymy na terenie całej Polski. Ponadto naszym atutem jest doskonała znajomość rynku, autorskie rozwiązania technologiczne oraz zaawansowane rozwiązania informatyczne stosowane w realizacji naszej oferty usług.

Zespół

Piotr SzczecińskiPrezes Zarządu+48 609 901 911p.szczecinski@encos.pl
Dagmara RatajczykDział Finansowania i Rozwoju+48 782 611 689d.ratajczyk@encos.pl
Waldemar LewkowiczDział Księgowości i Kadr+48 608 706 897w.lewkowicz@encos.pl
Damian GeremusDział Zarządzania i Koordynacji+48 531 044 589d.geremus@encos.pl
Natalia CiupakDział Prawny+48 602 830 635n.ciupak@encos.pl

Należymy do klastrów energii

Nadwiślański Klaster Energetyczny
Klaster Energii Gryf
Nadodrzański klaster Energii
Klaster Dobrej Energii

Działalność klastrów to przede wszystkim wzajemna współpraca przedsiębiorstw branżowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa, jednostek naukowo badawcze w celu wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania oraz dystrybucji oraz obrót energią wytworzoną ze źródeł odnawialnych.

  • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
  • Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach
  • Podniesienie efektywności wytwarzania i zarządzania energią,
  • Transferu wiedzy oraz technologii,
  • Wzrostu konkurencyjności branży OZE na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Realizujemy projekt​

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 realizujemy projekt: ,,Wdrożenie kompleksowego oprogramowania informatycznego w celu świadczenia nowatorskiej usługi polegającej na zmniejszeniu strat energii elektrycznej szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa”, który został wybrany w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,Poddziałanie 2.2.1 ,,Inwestycje profilowane’’.

Rozstrzygniecie wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z póżn. zm. NA ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM w celu realizacji projektu ,,Wdrożenie kompleksowego oprogramowania informatycznego w celu świadczenia nowatorskiej usługi polegającej na zmniejszeniu strat energii elektrycznej szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa” Działanie 2.2.1 Inwestycje profilowane. Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą zapytania ofertowego z dnia 18.07.2018r. nr 1126025 umieszczona w Bazie konkurencyjności została oferta złożona prze firmę World IT Sp. z o.o. ul. Światowa 24, 02-229 Warszawa

Copyright 2018ENCOS Sp z o.o.Wszelkie prawa zastrzeżone